ห้องประชุมรองรับได้สูงสุด 150 ท่านพร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่นระบบเสียง,Projector,Visualizer และระบบปรับอากาศไว้พร้อมบริการ