Clean Food Good Taste

 Clean Food Good Taste หมายถึง ร้านอาหารหรือแผงลอยที่ผ่านข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร และผ่านการตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารด้วย SI-2

รีสอร์ทสวนนพรัตน์ ได้รับการการันตีจาก Clean Food Good Taste เป็นร้านอาหารที่ได้รับการตรวจมาตรฐานตามหลักของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นร้านอาหารที่มีอาหารสะอาด และรสชาติที่อร่อย 

 เมนูหลัก

ค้นหาบทความ